Báo cáo số 327/BC-STP ngày 17/12/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020 - 16:50
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


84 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: