Báo cáo số 288/BC-STP ngày 27/11/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 - 15:10
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


167 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: