Đề cương giới thiệu Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 - 11:08
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 02/2020/L-CTN ngày 30/6/2020; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


292 views

Tổng số: 399 | Trang: 1 trên tổng số 40 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: