Công văn số 1067/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/11/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020 - 16:24
V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

 

Tài liệu kèm theo xin mời tải về trong file đính kèm

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


101 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: