Báo cáo số 259/BC-STP ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 - 16:05
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


182 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: