Thông báo số 123/TB-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020 - 15:10
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


126 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: