Báo cáo số 254/BC-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 - 20:47
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 và quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


157 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: