Thông báo bán đấu giá số 227/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 - 20:34
Tài sảnđấu giá: quyền sử dụng 414,7m2 đất và tài sản trên đất (nhà gỗ 05 gian,diện tích 60m2) tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


217 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: