Tờ gấp bạn cần biết quyền và nghĩa vụ của người phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; những trường hợp được từ chối tiếp công dân
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 - 16:39


File đính kèm: Kích chuột để tài về


254 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: