Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 - 19:00
Ngày 21/10/2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

 Thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp có đại diện lãnh đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, đại diện Cục Bổ trợ Tư pháp, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

Về phía ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện một số Phòng Tư pháp cấp huyện và Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã.

Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Sở/Ngành Tư pháp tỉnh; các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung được kiểm tra, đặc biệt là các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của sở/ngành Tư pháp địa phương.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà- Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục khó khăn để tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, đảm bảo đồng bộ, toàn diện, bài bản, với nhiều kết quả nổi bật, như:kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Sở Tư pháp; việc bố trí cán bộ làm công tác tư pháp ở các cấp đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ được quan tâm; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí cũng chúc mừng đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tái cử Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phát biểu tiếp thu và cảm ơn Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã đánh giá cao những kết quả mà Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đạt được; đồng thời bày tỏ sự quyết tâm của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những bất cập, khó khăn, hạn chế để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, của Bộ/Ngành Tư pháp Việt Nam.

Tin: Giang Lý
106 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: