Thông báo bán đấu giá số 215/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 - 09:33
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 350,7m2 đất và tài sản gắn liền trên đất (01 nhà xây 02 tầng và một số tài sản khác) tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


175 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: